Bun venit pe site-ul Primariei Moșna județul Sibiu

PROIECTE DE INVESTITII

Titlul proiectului:

„Îmbunătăţirea calităţii şi eficientizarea furnizării serviciilor publice în cadrul primăriei comunei Moşna” – cod SMIS: 10727

Beneficiarul proiectului:

Consiliul Local MOŞNA

Str. Principală, nr. 76, cod 557160, judeţul Sibiu
Tel. 0269/86.20.41; Fax. 0269/86.22.90
E-mail : primaria_mosna@yahoo.com; www.comunamosna.ro

Grupul ţintă:

AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ (A.P.L.) – PRIMĂRIA COMUNEI MOŞNA
Personalul Primăriei Comunei Moşna

Durata de implementare:

15 luni

Rezultate:

Rezultatele concrete ale implementării sistemului de management al calităţii sunt:

 • îmbunătăţirea circuitului documentelor;
 • metode de lucru mai eficiente;
 • se vor reduce numărul de documente, etapele intermediare şi costurile pentru furnizarea documentelor
 • informaţiile vor fi furnizate cu operativitate către public.

Impactul pe termen lung al implementării sistemului de management al calităţii în Primăria Moşna se reflectă direct în:

 • uşurarea muncii angajaţilor;
 • creşterea calităţii serviciilor furnizate de administraţie;
 • creşterea nivelului de satisfacţie al clienţilor (al cetăţenilor în cazul de faţă) – cetăţeanul va obţine documentul administrativ solicitat într-o perioadă mai scurtă, reducându-se deplasările efectuate pentru finalizarea unui demers;
 • utilizarea raţională a resurselor umane şi materiale;
 • reducerea cheltuielilor administrative;
 • îmbunătăţirea transparenţei actului administrativ.

Rezultatele implementării sistemului de management al mediului şi OHSAS asupra autorităţii publice locale – Primăria Moşna:

 • Asigurarea conformării cu legislaţia de mediu;
 • Conştientizarea angajaţilor primăriei asupra importanţei mediului;
 • Mobilizarea angajaţilor în găsirea de soluţii constructive astfel încât şi populaţia să devină conştientă de importanţa mediului;
 • Dezvoltare durabilă printr-o mai bună utilizare a materiilor prime şi a energiei, scăderea consumului de apă, reducerea deşeurilor;
 • Îmbunătăţirea imaginii publice în faţa clienţilor, partenerilor, investitorilor şi comunităţii locale;
 • Crearea avantajului competiţional pe piaţa europeană, în speţă în accesarea fondurilor europene;
 • Câştigarea încrederii părţilor interesate;
 • Îmbunătăţirea condiţiilor de muncă ale salariaţilor;
 • Eficienţa internă şi externă a organizaţiei înregistrată OHSAS;
 • Comunicare internă mai bună.

În plus, angajaţii primăriei vor participa la 10 cursuri de perfecţionare şi 3 seminarii. Astfel, după absolvirea cursurilor, echipa primăriei va fi formată din experţi în următoarele domenii:

 • Manager Calitate – 2 persoane
 • Manager Mediu – 2 persoane
 • Specialist OHSAS – 2 persoane
 • Auditor de Mediu – 2 persoane
 • Auditor de Calitate – 2 persoane
 • Auditor OHSAS – 2 persoane
 • Manager Proiect – 4 persoane
 • Manager resurse umane – 2 persoane
 • Management strategic – 4 persoane
 • Specialist comunicare şi relaţii publice – 12 persoane
 • Seminar legislaţie mediu şi gestionarea deşeurilor – 20 persoane
 • Seminar egalitate de şanse – 20 persoane
 • Seminar dezvoltare durabilă – 20 persoane

Perfecţionarea personalului din cadrul primăriei va avea ca rezultate:

 • Creşterea încrederii în propria persoană – respectul faţă de sine
 • Promptitudine şi profesionalism în relaţia cu cetăţeanul
 • Echipă de experţi pregătită pentru accesarea fondurilor externe necesare rezolvării problemelor comunităţii atât în domeniul mediului, cât şi în alte domenii

Alte rezultate ale proiectului:

 • Aspectul estetic al primăriei se va îmbunătăţi prin dotarea acesteia cu mobilier modern şi util, având un impact pozitiv asupra tuturor colaboratorilor;
 • Se vor re-aranja compartimentele, astfel încât activitatea angajaţilor să se optimizeze;
 • Primăria va fi dotată corespunzător cu echipamente IT necesare desfăşurării optime a activităţii;
 • Primăria va avea propria pagină de internet, astfel că locuitorii vor putea accesa mai facil întreaga gamă de informaţii de care au nevoie în relaţia lor cu autoritatea publică;
 • Se vor realiza materiale de promovare şi conştientizare a locuitorilor comunei în ceea ce priveşte importanţa mediului.

Materiale de prezentare

 

  Studiul privind evaluarea rezultatelor proiectului (1,0 MiB, 359 hits)

  Proiectele comunitatii (2,3 MiB, 368 hits)

Comments are closed.

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close